Villmark:Administratorer

   

Fra Villmark

(Omdirigert fra Villmark:Byråkrater)
Gå til: navigasjon, søk
Nåværende administratorer
etter brukernavn / utnevnelse / bidrag
Current admins by name / appointment / contribs
Snarvei:
V:A

Administratorer er medlemmer av Villmark som er kjent med prosjektets retningslinjer, og kan stoles på. Administratorer har ingen autoritet overfor de andre brukerne, de har simpelthen litt flere muligheter for redigering av prosjektet, deriblant:

 • Beskytte og avbeskytte sider.
 • Slette og gjenopprette sider.
 • Slette bilder og andre filer.
 • Blokkere og avblokkere brukere.
 • Redigere brukergrensesnittet og andre beskyttede sider.

Byråkrater er administratorer som har muligheten til å gjøre andre brukere til administratorer (og byråkrater), samt å skifte navn på brukere og sette botstatus.

Oversikt over utnevnelser finnes på Villmark:Byråkratlogg (gammel logg) og Spesial:Logg/rights (ny logg). For tiden er det 1 administratorer.

Trenger du raskt kontakt med en aktiv administrator for å melde om vandalisme eller lignende, kan du finne en liste over administratorer sortert etter når de hadde sin siste redigering.


Innhold

Nominasjonsstandarder

(Vedtatt i avstemning avsluttet 16. desember 2005. Med endring av 9. november 2006, endringer av 15. mai 2007 og endring av 16. mai 2007)

Det er lov å nominere seg selv, men man kan også nominere andre brukere, så lenge han/hun er villig til å bli administrator (spør på brukerens diskusjonsside).

For å kunne være en god administrator samt å få den nødvendige tilliten fra Villmark-samfunnet, er det noen retningslinjer som en kandidat må være innforstått med samt å vise en faktisk utøvelse av i sitt arbeid både før, under og etter nominasjonen. Det blir opp til enhver stemmeberettiget å vurdere kandidaten ut ifra kravene som er listet opp nedenfor:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene. Han/hun må forstå og være enig i prosjektets målsetning og fortrolig med rutinene, herunder adminrutinene, på Villmark.
 • Kandidaten må følge prosjektets retningslinjer, og følge avgjørelser tatt i avstemninger (selv om han/hun ikke er enig i dem).
 • Kandidaten må ha vist/vise tilstrekkelig modenhet i sitt arbeid på Villmark.

Følgende er de rent objektive kravene som en kandidat må oppfylle for å kunne nomineres til å bli administrator

 • Kandidaten må ha deltatt aktivt på Villmark i minst fire sammenhengende måneder opp til nomineringen.
 • Kandidaten må ha en brukerside, og ha minst 1 000 redigeringer.
 • Kandidaten må ha en fungerende e-post gjennom Villmark hvor brukere kan ta kontakt og at vedkommende forplikter seg til ikke å offentliggjøre e-post uten samtykke med avsender.

Nominasjonsprosess

Nominasjoner er som regel åpne for kommentarer og stemmer i ei uke (sju døgn).

Stemmeberettiget er brukere som:

 • har gjort minst 200 redigeringer totalt.
 • har vært registrert i mer enn to måneder før avstemningen begynte.
 • ikke har vært blokkert i mer enn to dager de siste to månedene.
 • har hatt minimum 30 redigeringer de siste to månedene.
 • ikke er en bot.

(Vedtatt i avstemning avsluttet 2. mai 2008)

Administratorrettigheter innvilges når det etter nominasjonsperioden er 20 eller flere stemmer, og minst 75 % av disse er for utnevnelse til administrator. Det stemmes enten for eller mot; nøytrale stemmer regnes ikke.

Den pågående diskusjonen ang. nominasjonsprosessen er flyttet til diskusjonssiden

For å nominere en ny kandidat, følg denne tredelte prosessen: (erstatt KandidatensBrukernavn med brukernavnet til kandidaten som nomineres)

I
Sjekk kandidaturet


Sørg for at kandidaten har akseptert nominasjonen og sjekk at alle kravene er oppfylt. Det er lov å foreslå seg selv.

II
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til nominasjonen, skriv inn kandidatens navn i feltet under istedetfor «KandidatensBrukernavn», med «(andre nominasjon)» på slutten i tilfeller der det finnes en annen nominasjon, og trykk «Ny nominasjon». Følg instruksjonene. Villmark:Administratorer/kandidater/Inputboks

III
Legg til en linje på denne siden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{RfA|KandidatensBrukernavn|Nominasjon}}
IV
Legg igjen en notis på Tinget.

 Følg   denne lenken   og legg til følgende mal nederst:

{{subst:notis|KandidatensBrukernavn er nå nominert til administrator. Se [[Villmark:Administratorer/kandidater/KandidatensBrukernavn]] |Notis om ny administratornominasjon}}

Så er du ferdig! Du har nominert en bruker til å bli administrator.

Kandidater

Villmark:Administratorer/kandidater/Marius2 Villmark:Administratorer/kandidater/Btd (andre nominasjon) Villmark:Administratorer/kandidater/Utvik

De-nominering av administratorer

De-sysop
Dersom 6 eller flere brukere, stemmeberettigede ved administratornominasjon, krever det, åpnes «de-sysop» på den administrator de har mistillit til. Prosessen styres av samme regler som for nominasjon av administrator og avstemning holdes på samme side. Vedkommende administrator skal varsles og bekrefte mottatt varsel før prosessen kan begynne, enten ved melding på brukersiden, eller ved e-post. Administratorrettigheter inndras dersom det etter avstemningsperioden er 20 eller flere stemmer, og minst 75 % av disse er for fjerning av administratorrettigheter.[75% 1] Det stemmes enten for eller mot; nøytrale stemmer regnes ikke.


Note
 1. Samme prosentsats som ved utnevnelse av nye adminstratorer. Matematisk kan dette uttrykkes
  <math>
\begin{align}
 \tfrac{Stemmer\ for}{\left ( stemmer\ for\ +\ stemmer\ mot \right )}\ & \ge\ \tfrac{3}{4} \\ 
 & og \\
 \left ( stemmer\ for\ +\ stemmer\ mot \right )\ & \ge\ 20
\end{align}
</math>
medfører de-sysop

Inaktive administratorer

Inaktive administratorer kan få sin status fjernet. Inaktive administratorer kan miste sine rettigheter om de er inaktive i mer enn ett år. «Inaktiv» betyr her ingen redigeringer de siste seks månedene, og mindre enn femti redigeringer det siste året. Villmark:Administratorer/Status kan brukes for å vise hvem som er aktive og hvem som er inaktive av administratorene.

Arkiv


Se også

Tidligere administratorer

Det er presedens for at tidligere administratorer som er aktive brukere, og som tidligere har trukket seg som administratorer, normalt når som helst kan få gjenopprettet administratorrettighetene

Personlige verktøy