Portal:Natur

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk


rediger Naturportalen

Med natur menes noe som er i verden som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur eller til den åndelige verden. Ordet kommer fra latin natura, som betyr 'fødsel'. Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting, men i dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden rundt oss.

De voldsomme kreftene som styrer jord og hav, liv og klima, blir gjerne kalt for naturkrefter. I mange samfunn har en fryktet disse kreftene og sett på dem som ondskapsfulle eller likegyldige. Først i nyere tid, med den romantiske kulturretningen, tok en til å akte og elske naturen.

rediger Utvalgt artikkel
rediger Visste du at…
  • ... Bjørn kan spise stein?
  • ... Elefanter har høydeskrekk?
  • ... en kniv er alltid kjekk å ha?
rediger Kategorier

Natur · Villmarksliv · Dyr · Fisker · Fugler · Insekter · Planter · Redskap

rediger Relaterte portaler

Natur · Natur

rediger Utvalgt bilde
Elg (Turdus merula) er et reinsdyr, og er medlem av den europeiske hjortefamilien. I Skandinavia er den regnet som en av de mest vanlige dyrene i skogen. Elgen er skogens konge.


Snarvei:
V:P

Portaler eller wikiportaler er metasider på Villmark som skal fungere som «hovedsider» for spesifikke emner og interesseområder. De kan være tilknyttet et eller flere underprosjekter, men i motsetning til underprosjekter retter portaler seg både mot lesere og bidragsytere, og bør promotere innhold og oppmuntre til bidrag.

Hvis du ønsker å bidra fast på en portal kan du skrive deg opp i katalogen nedenfor.

Du kan også opprette en ny portal ved å følge denne fremgangsmåten. Før du oppretter en ny portal bør du imidlertid tenke igjennom et par ting. For det første bør du sjekke om emnet for portalen din allerede dekkes av en eksisterende portal. Du bør også være klar over at det kan være tidkrevende å holde en portal oppdatert.

Portalkatalog

Portal Grunnlagt Grunnlegger Vedlikeholdsarbeidere Underprosjekt
Natur (diskusjon · historikk · overvåk) 20. juni 2009 Trond

Se også

Personlige verktøy